® Patent Marka Sorgulama

® PATENT/MARKA SORGULAMA-İNCELEYİN

Tpe Başvurumuz

“Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre; 22/09/2005 tarihinden itibaren on (10) yıl müddetle ‘DOLAP DÜNYASI ismini 2005 40231- Ticaret Marka No’lu ‘Marka Tescil Belgesi’ ile T.C. Türk Patent Enstitüsü’nce tescil ettirildiği, kayıt altında ve ispatlıdır.
Ticari piyasada firmalar başarılı oldukça ve bu başarılarını ileriye doğru taşıdıkça; malesef aynı konuda faaliyet gösteren diğer firmaların bir kaçı sizin ve bizim başarılarımızı kıskanırcasına bağzı hamlelerde bulunarak işi ticari yönden çıkarıp, fesatçılık ve fırsatçılığa kadar götürerek, yıllardır verilen çaba-gayret-fedakarlık-onur..gibi şeyleri hiçe sayarak isminize/ünvanınıza gölge düşürmeye çalışabiliyorlar ..
Nasrettin Hoca”nın göle yoğurt çalma misali “YA TUTARSA” diyorlar.
Bunu şu örnekle noktalayalım. Örn: Bahçenizde bir fidanı yetiştirmek üzere diktiniz, hergün itinalı bir şekilde suyunu verip, ilerleyen zamanlarda toprağını yenileyerek büyütmeye çalışın..ve birgün fidanlıktan çıkıp ağaç olduğunda ve tam meyve vermeye başladığında biri ve birileri tarafından o ağaç bizim ağaca benziyor hatta daha ileri gidip bu ağacın meyvelerini sahibinden habersiz toplayalım/koparalım..gerekirse kökünden keselim diyebiliyorlar. Bu durumu kendilerinceee ticari yönden doğru görebiliyorlar.
Şöyleki; Bizi yakınen tanıyan ama bize dost ve iyi gözüken, hatta bizim yanımızda çalışmış, ama bir şekilde iş kurma bahanesi ile ayrılmış; kısa zamanda yol almak ve isim yapmak isteyen, ticarette bugüne kadar fesat ve fırsatçı tutumlarıyla tutunamayıp kendilerince kestirmeden yol arayan bağzı kişiler kurdukları firmalara verdikleri ünvanlarında, neyazıkki bizim ünvan ve marka ya yakın hatta bizi çağrıştıracak (MÜŞTERİLERİMİZCE BİLE BAZEN KARIŞTIRILAN ve bu yönde bize şikayet edilen) isim ve sözcükler kullanmaktadırlar.

Hatta daha ileri gidip bizim kullandığımız matbu evrakların şekil ve biçimlerini de bizzat aynısını kendilerine örnek alarak kullanmakta olduklarını tesbit ettik. Örneğin; Dolap Sarayı, Dolap Center, Dolap Shop, Dolap Deryası, Dolap Sergisi, Dolap Galerisi,…gibi bizi çağrışım yaparcasına maalesef isim koymaktalar, bizi tanıyan ve bize iş yaptıran insanlarda bizi karıştırma ve hatta bize taksitli ödemesi olan müşterilerin bazen o dükkanlara ödeme yapmak için gittiklerini duyuyor ve görüyoruz.

“Biz diyoruz ki; bizim ismimizi örnek alacağınıza, bizim çalışmalarımızı ve başarılarımızı örnek alınız”
Gelin yardım edeceğimiz bir konuda size yardım elini uzatalım ve sizi bilgilendirelim. Sizinle dost, kardeş olalım.Sizinde büyümenize, başarılı olmanıza ışık tutalım.
“DOLAP DÜNYASI” var olduğu günden bugüne gelene kadar katettiği yol mesafesinde çok şeyler görmüş, çok sıkıntıları aşmış, çok tecrübeler elde etmiş, edindi bilgileri kendi içinde ve dışında doğru yönde paylaşabilmiş, kendini teknolojiyle doru orantıda geliştirmiş, ilke edindiği doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, disiplinlik, kaliteye önem vermek gibi görüşlerinden mümkün olduğunca ödün vermemeye çalışmış; güvenilir, itimat edilen, halkça ve hizmet verdiği müşterilerce sevilen ve takdir edilen, kısa zamanda yaptığı çalışmalarla ve uygulamalarla kendini üretici firmalar portföyünde başarılı bir şekilde kanıtlamış, üretim kapasitesini genişleterek aile müşterilerine ve tüzel kişi ve kurumlara daha iyi hizmet verebilmenin önemini gören ve o titizlikle yolunda hızla ilerleyen vede adını/ünvanını markalaşmış firmalar arasına sokmayı başarabilen Türk insanına mal olmuş devletini seven, görev ve yükümlülüklerini bilen ve zamanında yerine getiren saygın bir firmadır.
Bu nedenle; Kanuni/Yasal yönden olan haklarımıza bakacak olursak,
*Markanın Korunması Kapsamını düzenleyen K.H.K. ‘nın 3.kısm 9.md/b bendinin “Tescilli Marka ile benzeri olup, benzer mal veya hizmetlerde kullanılması nedeniyle Halk üzerinde tescilli marka ile bağlantılı olma ihtimalide dahil halkça KARIŞTIRILMA İHTİMALİ Bulunan bir işaretin (sözün/kelimenin) kullanılması veya tescilli tanınmış bir marka (Dolap Dünyası..gibi) ile benzer işaretlerin farklı sınıflardaki ürünler ile tescilli markanın itibarından haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikte kullanılması” işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimalide dahil karıştırılma ihtimali olan herhangibir işaretin kullanılmasının

                                                                                            MARKAYA TECAVÜZ OLUŞTURACAĞI,
*556 sayılı K.H.K.’ nın 2.kısım 8.md/b bendinde marka tescilinde nisbi red nedenleri kapsamında 2. cümlede aynen “Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış Markanın Halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsıyorsa”
*Yine aynı maddenin b) bendine ek olarak …”Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile sonraki markanın tescil başvurusu red edilir” cümlesi eklenmiştir.
*Aynı K.H.K.’ nin marka hakkına tecavüz sayılan fiiller bölümünün 8.kısım 61.md/b ve c bend leri ile ayrıca 551 sayılı “Markalar Kanunu” nun 47. maddesinin a) ve b) bendlerinde yer alan hususlarında Markaların Korunmasına ilişkin markalara yapılan “Tecavüz Halleri” nden açıkça bahsedilmektedir.
Sonuç olarak diyoruzki; İnşallah o kişi ve kurumların yukarıda bahsi geçen kanun maddelerini de göz önünde bulundurarak kendilerini sağduyulu olmaya çağırıyor, aksi takdirde bize tanınan gerekli resmi/kanuni -mahkeme yollarına başvurarak hakkımıza edilen tecavüzü ortadan kaldırmak için mücadeleye hazır olduğumuzu ve hatta bu yolda şimdiden önlemimizi almak anlamında gerekli işlemlerin ve başvuruların yapıldığını söylemek isteriz.Takdirlerinize….Saygılarımızla,

where can i buy cigarettes online

DOLAP DÜNYASI / HALKLA İLİŞKİLER SERVİSİ

Dolapdunyasi ® Copyright

zp8497586rq